Ogłoszenie nr 500059986-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.

Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500059024-N-2017
Data: 15/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 38653400-1
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 38652100-1

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV:38653400-1

Rejestr zmian

Brak zmian.