Katowice, dnia 23 czerwca 2022

NOSPR/401/2022

Sprawa: NOSPR/ZP.213.11.2022

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, zwana dalej „Zamawiającym”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawę 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem i akcesoriami ZPP/NOSPR/1/6/2022

(dalej „Postępowanie”).

Do upływu terminu składania ofert tj.: 20 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 w sprawie jw. Zostały złożone 3 oferty:

UNIBIT sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice - cena ofertowa brutto 46 684,70 zł.

AF SEKO Sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 17 , 43-300 Bielsko-Biała - cena ofertowa brutto 43 480,50 zł.

Biuro Usług Komputerowych KOMPLEX Piotr Żurowiec ; ul. Piaskowa 4/40, 40-230 Katowice - cena ofertowa brutto 38 449,80 zł.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

 

Biuro Usług Komputerowych KOMPLEX

Piotr Żurowiec

ul. Piaskowa 4/40, 40-230 Katowice

cena ofertowa brutto 38 449,80 zł.

 

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena. Dziękujemy za udział w postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych.

 

Ewa Bogusz-Moore

Dyrektor NOSPR

/na oryginale właściwe podpisy/

 

Załączniki:

1. brak

Otrzymują:

1. Strona NOSPR BIP

2. a/a

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (strona Rozstrzygnięcie ZPP_NOSPR_1_6_2022.pdf)strona Rozstrzygnięcie ZPP_NOSPR_1_6_2022.pdf 218 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.