ZAMAWIAJĄCY NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA

POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PL. W. Kilara 1, 40-202 Katowice

Strona internetowa: www.nospr.org.pl/pl

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w skrócie SIWZ)

 

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

dla zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

 

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR

Postępowanie nr NOSPR/3/2020

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (2020-OJS121-296165-pl.pdf)2020-OJS121-296165-pl.pdf2020-06-25 13:30:00150 kB
Download this file (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf2020-06-25 13:30:00468 kB
Download this file (Zalacznik_nr5_ do_Umowy_Porozumienie.pdf)Zalacznik_nr5_ do_Umowy_Porozumienie.pdf2020-06-25 13:30:00172 kB
Download this file (Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx)Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx2020-06-25 13:30:00166 kB
Download this file (Zalacznik_nr_3_oswiadczenie.docx)Zalacznik_nr_3_oswiadczenie.docx2020-06-25 13:30:00159 kB
Download this file (Zalacznik_nr_4_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia po zmianach 21.07.2020.pdf)Zalacznik_nr_4_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia po zmianach 21.07.2020.pdf2020-07-21 16:10:00408 kB
Download this file (Zalacznik_nr_4_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf)Zalacznik_nr_4_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf2020-06-25 13:30:00410 kB
Download this file (Zalacznik_nr_5_Wykaz_uslug.docx)Zalacznik_nr_5_Wykaz_uslug.docx2020-06-25 13:30:00159 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_istotne _postanowienia_umowy po zmianach 21.07.2020.pdf)Zalacznik_nr_6_istotne _postanowienia_umowy po zmianach 21.07.2020.pdf2020-07-21 16:10:00340 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_istotne _postanowienia_umowy.pdf)Zalacznik_nr_6_istotne _postanowienia_umowy.pdf2020-06-25 13:30:00339 kB
Download this file (Zalacznik_nr_7_JEDZ.zip)Zalacznik_nr_7_JEDZ.zip2020-06-25 13:30:0087 kB
Download this file (Zalacznik_nr_8_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.pdf)Zalacznik_nr_8_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.pdf2020-06-25 13:30:00186 kB
Download this file (ZMIANA SIWZ z dnia 21.07.2020r.pdf)ZMIANA SIWZ z dnia 21.07.2020r.pdf2020-07-21 16:10:00206 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.