ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Z DNIA 21 LIPCA 2020 R.


Zmiana na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Zamawiający Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

zmienia treść SIWZ postępowania pod nazwą „USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR”. Numer: NOSPR/3/2020

  1. Zmienia się treść Załącznika 6 do SIWZ § 14 pkt 2 istotnych postanowień umowy.
    było: „Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego”.przyjmuje brzmienie: „Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy korzystne dla Zamawiającego, na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w tym wynikających z działania Siły Wyższej, jak również wynikających z ograniczeń w działalności NOSPR wynikających z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a polegające na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego. Usługa będzie świadczona w zakresie nie mniejszym niż 30 % powierzchni budynku. Ewentualne ograniczenia, w tym wyłączenia sprzątanych powierzchni będą przedmiotem odrębnych negocjacji z Wykonawcą – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.”
  2. Zmienia się treść załącznika nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie w pkt. 31 Środki higieniczne pkt. 19. Tabletki do zmywarki Tabletki czyszczące i nabłyszczające, które chronią szkło przed matowieniem oraz chronią zmywarkę. Usuwają przyschnięte zabrudzenia, osad z herbaty, osad z kawy, nadają połysk, zapobiegają powstawaniu smug i odkładaniu się kamienia. 20. Sól do zmywarki Sól skutecznie zmiękczająca wodę i poprawiająca wydajność detergentów, chroniąca naczynia przed plamami i zaciekami. 21. Płyn do mycia zmywarki Płyn przeznaczony do mycia zmywarki wewnątrz, usuwający tłuszcz oraz kamień z filtrów, ramion spryskiwaczy oraz rur.
    Pozostałe zapisy SIWZ z dnia 23 czerwca 2020 r. nie ulegają zmianie.

Rejestr zmian

Brak zmian.