INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym
w trybie 
przetargu nieograniczonego 
art. 39  ustawy Pzp pn.
: „Usługa kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR

nr sprawy: NOSPR/3/2020

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje poniżej informacje:

-  Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 09:30  w dniu 29.07.2020 r. – zostało złożonych 7 ofert.

-  Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi
1 794 000,00 PLN brutto.

-  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto
w PLN

 

Termin wykonania

 

 Warunki płatności

1.

Konsorcjum:

Impel System Sp. z o.o. - Lider

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

1 710 713,52

24 miesiące 

Zgodnie

zapisami

umowy

2.

Konsorcjum:

Seris Klinet Sp. z o.o.- Lider

ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

3 341 047,92

24 miesiące 

Zgodnie

zapisami

umowy

3.

Konsorcjum:

Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider

ul. Raciborska 25g, 44-153 Trachy

AGRO- SERVICE Piotr Kulak

ul. Obroki 130, 40-833 Katowice

US DESTELLO Wojciech Wójcik

ul. Górna 23, 44-100 Gliwice

1 890 209,88

24 miesiące 

Zgodnie

zapisami

umowy

4.

Konsorcjum:

DGP Clean Partner sp. z o. o.- Lider

ul. Zygmunta Smolińskiego 15/52

00-195 Warszawa

Seban Sp. z o. o.

ul. Jesionowa 9A,  40-159 Katowice

7 MG Sp. z o. o.

ul. Najświętszej Marii Panny 14,

59-220 Legnica

DGP Provider Sp. z o. o.

ul. Środkowa 20, 59-220 Legnica

Partner Medica Sp. z o. o.

ul. Najświętszej Marii Panny 5e,

59-220 Legnica

1 904 399,26

24 miesiące 

Zgodnie

zapisami

umowy

5.

Konsorcjum:

Ever Cleaning sp. z o.o. – Lider

ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa

Proscan Sp. z o.o

ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa

1 468 738,08

24 miesiące 

Zgodnie

zapisami

umowy

6.

Team Outsourcing Poland sp. z o. o.

ul. Chorzowska 116,

41-605  Świętochłowice

1 383 135,00

24 miesiące 

Zgodnie

zapisami

umowy

7.

Konsorcjum:

ERA Spółka z o.o. - Lider

ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów

NOVIA Spółka z o.o. - Członek

ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów

1 972 429,57

24 miesiące 

Zgodnie

zapisami

umowy

Rejestr zmian

Brak zmian.