PYTANIA – ODPOWIEDZI

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NOSPR/04/2018

USŁUGA REZERWACJI, ZAKUPU I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH DLA NOSPR

 

Pytanie nr 1: Zwracamy się z wnioskiem o uściślenie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem roli „opiekuna” opisanym w punkcie 7.5 w SIWZ, w świetle kryterium Deklarowany, dobowy czas pracy „opiekuna” – w godzinach (p. 23.5). Czy czas pracy dobowy ma oznaczać pełną gotowość Wykonawcy niezależnie od dni wolnych od pracy oraz godzin poza normalnym funkcjonowaniem biura do wyszukiwania połączeń lotniczych, dokonywania wycen, przedstawiania propozycji i wykonywania wszystkich pozostałych czynności w przypadku każdego zapytania, także takiego, które nie wymaga pilnej interwencji z uwagi na termin realizacji, niezależnie od  pory złożenia tego zapytania?

Obowiązki sformułowane przez Zamawiającego w świetle powyższej interpretacji oznaczałyby konieczność pracy zmianowej biura Wykonawcy w systemie ciągłym z pełnym dostępem do wszystkich narzędzi rezerwacyjnych.

 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyjaśnia, że czas pracy pracowników NOSPR wynosi 8 godz., w tym czasie pracownicy NOSPR wykonują swoje obowiązki zawodowe.

Zakres obowiązków „opiekuna” szczegółowo przedstawiony został w Załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia oraz rola jaką ma pełnić opiekun.

Zamawiający oczekuje wyznaczenia osoby /osób do stałej współpracy. Zamawiający oczekuje współpracy z osobą/osobami wyznaczonymi konkretnie – z imienia i nazwiska, w całym okresie trwania umowy. 

 

Pytanie nr 2: Wnosimy o zmianę opisu kryterium Deklarowany, dobowy czas pracy „opiekuna” – w godzinach w p. 23.5 SIWZ przez dopisanie:

„Ustala się, że deklarowany czas pracy „opiekuna” przekraczający 8 godz/dobę dotyczy obsługi w systemie alarmowym”.

 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany SIWZ w tym zakresie.

Rejestr zmian

Brak zmian.