OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40- 202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:

Usługa z zakresu działalności kulturalnej polegająca na organizacji koncertu w dniu 22 kwietnia 2021 w  sali koncertowej NOSPR z udziałem Vienna Radio Symphony Orchestra, prowadzonej przez Marin  Alsop z udziałem solisty Edgara Moreau (wiolonczela).

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/3/1/2021.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11  ust.5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.).