Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  poz. 2019 ze zm.):

 

Realizacja transmisji live 4 koncertów. We wszystkich realizacjach wykonawca dokona połączenia obrazu wideo z dźwiękiem dostarczonym przez studio nagrań NOSPR, które będą realizowane w  siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Nr sprawy: NOSPR/ZPK/1/1/2021.

Zamówienia udzielono w dniu 8 stycznia 2021 r. Panu Grzegorzowi Pancherz, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PASKUD.pl Grzegorz Pancherz.