OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym.

 

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40- 202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej polegającą na czynnościach związanych z obsługą publiczności; nr sprawy NOSPR/ZPK/1/9/2022.

 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.).