Katowice, 5 października 2022 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

(usługa)

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1129 ze zm.):

Transport lotniczy cargo instrumentów muzycznych na potrzeby realizacji trasy koncertowej NOSPR po Japonii we wrześniu 2022 r. na trasie: Lotnisko Chopina w Warszawie - Lotnisko Tokyo NRT - Lotnisko Chopina w Warszawie

Nr sprawy NOSPR/ZPK/1/8/2022

Zamówienia udzielono: Global Pieter Smit B.V z siedzibą w Holandii