Katowice, dnia 7.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1,
40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:

 

Koncert orkiestry Camerata Salzburg w dniu 6 listopada 2022 r. w sali koncertowej NOSPR.

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/1/10/2022

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust.5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.).