Katowice, 27 października 2022 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1,
40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej
– w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1129 ze zm.):

 

Koncert orkiestry Camerata Salzburg w dniu 6 listopada 2022 r. w sali koncertowej NOSPR.

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/1/10/2022

 

Zamówienia udzielono: Camerata Salzburg, Austria