Katowice, 10.11.2022 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

(usługa)

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.):

Organizacja koncertu MILO Ensemble feat. Dave Douglas: En Dia Den Dia – SEFARDIC MUSIC w ramach wydarzenia specjalnego 20 października 2022 roku w Sali koncertowej NOSPR.

Nr sprawy NOSPR/ZPK/2/10/2022.

Zamówienia udzielono Fundacji Edukacji Kulturalnej Milo Art.