Katowice, 23 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

(usługa)

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022poz. 1710 ze zm.):

Organizacja cyklu koncertów AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy z udziałem solistów w sezonie 2022/2023 w sali koncertowej NOSPR.

Nr sprawy NOSPR/ZPK/4/3/2022

Zamówienia udzielono: Fundacji Wspierania Kultury AUKSO z siedzibą w Krakowie.