Katowice, dnia 13 stycznia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1,
40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:

Usługa z zakresu działalności kulturalnej, polegająca na organizacji koncertu Filharmonii Poznańskiej w ramach cyklu abonamentowego S2 w dniu 27 stycznia 2023 r. w sali koncertowej NOSPR.

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/1/1/2023.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust.5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.).