Katowice, 1 lutego 2023 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1,
40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej
– w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022  poz. 1710 ze zm.):

 

Usługa z zakresu działalności kulturalnej, polegająca na organizacji koncertu Filharmonii Poznańskiej w ramach cyklu abonamentowego S2 w dniu 27 stycznia 2023 r. w sali koncertowej NOSPR.

 

Nr sprawy: NOSPR/ZPK/1/1/2023

Zamówienia udzielono Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu.