Katowice, dnia 28.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1,
40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:

Powołanie Członka Jury II Konkursu Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach – kategoria fortepian – Ewa Pobłocka

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/7/5/2023

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust.5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.).