INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 07.11.2019 R., GODZINA 11:00 W NOSPR

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie art. 138o ust.1 ustawy Pzp pod nazwą Usługa rezerwacji noclegów w hotelach  krajowych i zagranicznych dla NOSPR, nr sprawy: NOSPR/07/2019

 

Informujemy, że:

 - Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 10:30 w dniu 07.11.2019 r. – została złożona 1 oferta.

 - Na otwarcie ofert nieprzybyli przedstawiciele oferentów.

- Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, wynosi: 1 630 000,00  PLN brutto. 

 

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły poniższe firmy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

 

Opłata transakcyjna za dokonanie 1 rezerwacji indywidualnej (1-10 osób) wg preferencyjnych stawek, w hotelu w Polsce lub za granicą

 

Wysokość upustu od ceny brutto dla jednej rezerwacji hotelowej w %

 

Cena opłaty transakcyjnej za dokonanie rezerwacji grupowej (powyżej 10 osób) wg preferencyjnych stawek, jako procent wartości brutto konkretnego zamówienia na rezerwację grupową, w hotelu w Polsce lub za granicą w %,

Czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji hoteli liczony w minutach (max. 240 minut - 4 godzin)

1

WhyNotTravel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

1610956,- PLN

0,01 PLN

1,17 %

0,01 %

120 minut