Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie art. 138o ust.1 ustawy Pzp pod nazwą Usługa rezerwacji noclegów w hotelach  krajowych i zagranicznych dla NOSPR,
nr sprawy: NOSPR/07/2019

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

1.      W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie art. 138o ust.1 ustawy Pzp pod nazwą „Usługa rezerwacji noclegów w hotelach  krajowych i zagranicznych dla NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/07/2019 wpłynęła jedna Oferta, która spełniła stawiane warunki.

2.      W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1 – WhyNotTravel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

3.      Ocena oferty wyniosła 100 pkt., w tym: „Cena za dokonanie rezerwacji indywidualnych” = 60,00 pkt., „Opłata transakcyjna za dokonanie rezerwacji grupowych” = 20 pkt. „Czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji hoteli - liczony w minutach” 20,00 pkt.

4.      Wartość zamówienia wyniosła 1 610 956,00 zł brutto.