Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ust.1 ustawy Pzp pod nazwą „Usługa rezerwacji noclegów w hotelach  krajowych i zagranicznych dla NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/07/2019 

 

Zamówienia udzielono na rzecz WhyNotTravel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn.