Przedmiot zamówienia:
„USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY LUDZI I MIENIA W SIEDZIBIE NOSPR”


Postępowanie o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).


Postępowanie nr NOSPR/6/2020

 

UWAGA !

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17 sierpnia 2020r. do godz. 10.00

 

 

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (SIWZ_O.pdf)SIWZ_O.pdf2020-08-07 16:00:00414 kB
Download this file (zal_1A_formularz _ofertowy.docx)zal_1A_formularz _ofertowy.docx2020-08-07 16:00:00174 kB
Download this file (zal_1B_oswiadczenia_warunki_udzialu.doc.docx)zal_1B_oswiadczenia_warunki_udzialu.doc.docx2020-08-07 16:00:00157 kB
Download this file (zal_1C_brak_podstaw_do_wykluczenia1.doc.docx)zal_1C_brak_podstaw_do_wykluczenia1.doc.docx2020-08-07 16:00:00158 kB
Download this file (zal_1D_wykaz_usług.docx)zal_1D_wykaz_usług.docx2020-08-07 16:00:00155 kB
Download this file (Zal_1E_grupa_kapitałowa.docx)Zal_1E_grupa_kapitałowa.docx2020-08-07 16:00:00161 kB
Download this file (Zal_1F_Oswiadczenie_o_osobach.docx)Zal_1F_Oswiadczenie_o_osobach.docx2020-08-07 16:00:00160 kB
Download this file (Zal_3_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf)Zal_3_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf2020-08-07 16:00:00231 kB
Download this file (Zal_NR 4 do Umowy_Porozumienie.pdf)Zal_NR 4 do Umowy_Porozumienie.pdf2020-08-07 16:00:00175 kB
Download this file (Zał_2_postanowienia umowne_O.pdf)Zał_2_postanowienia umowne_O.pdf2020-08-07 16:00:00313 kB
Download this file (zmiana z 11_08_2020.pdf)zmiana z 11_08_2020.pdf2020-08-11 13:45:00617 kB